Категория Archives: Оренда майна

Як орендарю захистити права в орендних відносинах?

Як орендарю захистити права

Права та обов’язки сторін прописуються в договорі оренди та закріплені в чинних законодавчих актах України. Так, у відносинах оренди землі, орендар має право: самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі; за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та  закладати багаторічні насадження; отримувати  […]

Як отримати відшкодування витрат на поліпшення орендованого майна?

Поліпшення орендованого об'єкта

Досить часто орендоване майно вимагає істотного поліпшення. Згідно зі ст. 773, 778 Цивільного кодексу (далі – ЦК); орендар має право змінювати стан майна, переданого йому в оренду (у т.ч. і покращувати його), але тільки зі згоди орендодавця. Поліпшення орендованого об’єкта можуть бути відокремлюваними і невідокремлюваними. Невідокремлюваним від об’єкта оренди (складовою частиною) слід вважати таке поліпшення, яке […]

Як орендувати державне майно?

орендувати державне майно

Оренда державного майна регламентується Законом України «Про оренду державного та комунального майна». Відповідно до ст. 5 Закону, етапність передачі в оренду державного та комунального майна передбачає: прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду; внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС; прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків; опублікування інформації […]

Що робити, якщо терміни оренди потрібно продовжити, довгостроково розірвати?

продовження договорів оренди

  Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону або ж без проведення аукціону. Без проведення аукціону можуть бути продовжені договори, які продовжуються вперше і які укладені на 5 років або менше; договори укладені без проведення аукціону з установами та організаціями (бюджетні організації, […]

Що робити якщо орендоване майно пошкодилося або було знищено?

орендоване майно знищено

Під час укладання договору найму в наймодавця та наймача виникають ряд прав та обов’язків, пов’язаних із майном, що передається у найм, зокрема, і обов’язок щодо відновлення даного майна. Згідно з  ч. 1 ст. 776 ЦК України, поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом.   Поточним ремонтом вважають […]

Штрафні санкції в договорі оренди. На що погоджуватися?

Штрафні санкції

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України, під штрафними санкціями (неустойка, штраф, пеня) слід розуміти господарські санкції у вигляді грошової суми, яку учасник комерційних відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.          Юристи адвокатського об’єднання «Європейський правозахист» допоможуть Вам у правовому аналізі […]

В чому небезпека використання типових договорів оренди?

типових договорів оренди

Типові договори оренди затверджуються Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Фонду держмайна тощо. Так, договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затверджений Постановою КМУ від 02.06.2021 р. за № 572; примірний договір оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства та примірний договір оренди нерухомого майна, іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до […]

Оформлення договору оренди комунального майна в Києві.

договір оренди комунального майна

Питання договору оренди комунального майна регулюється Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Постановою КМУ від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Договір оренди комунального майна затверджується на сесіях міської ради. Для цього подається відповідний проект рішення про примірний […]

Як провести переговори з орендодавцем?

переговорів з контрагентом

Ринок оренди стрімко розвивається, що зумовлює потребу в укладенні договорів оренди для врегулювання орендних відносин. В процесі переговорів між орендарем та орендодавцем виникають питання, які потрібно узгодити.          Фахівці адвокатського об’єднання «Європейський правозахист» допоможуть Вам в проведенні переговорів з контрагентом та вирішать всі Ваші питання. Досить часто потрібно змінити умови довгострокового договору. […]

Договір оренди. На що звертати увагу?

Договір найму

         Договір найму (оренди) – це домовленість двох сторін, за якою наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Такий договір вважається укладеним з моменту передання укладення договору, за яким майно передається у тимчасове користування . Сторонами договору оренди є наймодавець (фізична чи юридична особа, власник […]