Хто має право на безоплатне одержання земельної ділянки від держави?

 

Адвокатське об’єднання «Європейський правозахист» інформує Вас, що  згідно п.б ч. 1 ст. 81 Земельного Кодексу України, кожен громадянин має право отримати у власність земельні ділянки шляхом їх безоплатної передачі  із земель державної і комунальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,  громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

– для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

– для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;

для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;

– для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

– для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Законодавством також передбачені обмеження у правах набуття права власності на земельні ділянки.  Згідно ч.4. ст. 116 Земельного кодексу, однократне безоплатне отримання земельних ділянок у власність громадян у межах визначених норм по кожному виду користування. Тобто, кожен громадянин має право отримати у приватну власність 6 (шість)  земельних ділянок різного цільового призначення (перелік ст. 121 ЗКУ).

Для отримання земельної ділянки, варто обрати вільну земельну ділянку, скориставшись пошуком в публічній кадастровій карті України. Після обрання вільної земельної ділянки потрібно викопіювання з кадастрового плану (графічні матеріали обраної земельної ділянки). Вищевказані матеріали можна замовити, звернувшись до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) або до відділу містобудування на архітектури. Після отримання графічних матеріалів, слід подати заяву до центру надання адміністративних послуг, додавши до неї копію паспорта та ідентифікаційного номеру та графічні матеріали. Після позитивного розгляду заяви, слід виготовити технічну документацію, звернувшись до землевпорядної організації. Подальшими кроками буде подача технічної документації на сесію міської ради для отримання рішення про отримання права власності на земельну ділянку.

Згідно статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» учасникам бойових дій надають, серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. Надання у власність земельних ділянок здійснюється в порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України.

Фахівці адвокатського об’єднання «Європейський правозахист» допоможуть Вам в отриманні бажаної земельної ділянки.

 

Ігор Балик, адвокат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кто имеет право на бесплатное получение земельного участка от государства?

 

Адвокатское объединение «Европейский правозахист» информирует Вас, что согласно п. б ч. 1 ст. 81 Земельного Кодекса Украины, каждый гражданин имеет право получить в собственность земельные участки путем их бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.

Согласно ч. 1 ст. 121 Земельного кодекса Украины, граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в таких размерах:

– для ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;

– для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

-для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

– для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

– для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Законодательством также предусмотрены ограничения в правах приобретения права собственности на земельные участки. Согласно ч.4. ст. 116 Земельного кодекса, однократное бесплатное получение земельных участков в собственность граждан в пределах определенных норм по каждому виду пользования. То есть, каждый гражданин имеет право получить в частную собственность 6 (шесть) земельных участков различного целевого назначения (перечень ст. 121 ЗКУ).

Для получения земельного участка, стоит выбрать свободный земельный участок, воспользовавшись поиском в публичной кадастровой карте Украины. После выбора свободного земельного участка нужно получить выкопировку из кадастрового плана (графические материалы выбранного земельного участка). Вышеуказанные материалы можно заказать, обратившись в Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Держгеокадастр) или в отдел градостроительства на архитектуры.     После получения графических материалов, следует подать заявление в центр предоставления административных услуг, добавив к ней копию паспорта, идентификационного номера и графические материалы. После положительного рассмотрения заявления, следует изготовить техническую документацию, обратившись к землеустроительной организации. Дальнейшими шагами будет подача технической документации на сессию городского совета для получения решения о получении права собственности на земельный участок.

Согласно статье 12 (пункт 14) Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» участникам боевых действий предоставляют, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Предоставление в собственность земельных участков осуществляется в порядке, определенном статьей 118 Земельного кодекса Украины.

Специалисты адвокатского объединения «Европейский правозахист» помогут Вам в получении желаемого земельного участка.

 

Игорь Балык, адвокат

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *