Що таке корпоративне право?

Корпоративне право в загальному розумінні – це галузь цивільного права, що регулює організацію та діяльність бізнесу в різних організаційно правових формах, таких як товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, фізична особа підприємець тощо.

У вузькому розумінні корпоративні права – це права, які мають учасники бізнесу у відносинах між собою і з юридичною особою, учасниками якого являються.

Визначення «корпорація» походить від латинського слова «corpus», що означає тіло або об’єднання, союз «групу людей».

Корпоративні права можуть виникнути тільки за участю особи, яка є суб’єктом корпоративного права. Суб’єктами корпоративних прав можуть бути тільки учасники корпоративної організації, в якій би формі вона не була організована.

Здійснення учасником корпоративної організації своїх корпоративних прав залежить від корпоративної форми організації, що є зобов’язаною стороною до нього. Таким чином, виникнення корпоративних правовідносин можливо лише між учасником корпоративної організації та самої цією організацією.

Поняття корпоративних прав та відносини між його суб’єктами регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом «Про господарські товариства», Законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю», Законом «Про акціонерні товариства».

На основі цих норм адвокати Адвокатського об’єднання «Європейський правозахист» розробляють проекти установчих документів, з урахуванням індивідуальних правил, встановлених власниками, що регулюють відносини між учасниками і самою організацією, звичайно, якщо вони не суперечать закону.

Корпоративне право є одним з провідних напрямків адвокатської практики Адвокатського об’єднання «Європейський правозахист».

Ми допомагаємо нашим Клієнтам як на стадії створення бізнесу, в тому числі і рекомендуємо вибір організаційно правової форми, документальний супровід у веденні бізнесу, так і на стадії його реорганізації та/або ліквідації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *